Entrada destacada

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Convocatoria 2019-2020 Plazo de presentación :  d el 28 de julio al 26 de septiembre de 2019 Información general Convocato...

lunes, 1 de junio de 2015

Fondo solidario de libros de texto para alumnado de Educacion Primaria y de ESO

Convocatoria 2017

A Consellería de Educación crea un fondo solidario de libros de texto destinado ao
alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación
secundaria obrigatoria en centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia no curso 2017/18.
http://www.edu.xunta.es/portal/node/14931

Todos os centros docentes sostidos con fondos públicos deberán dispoñer dun fondo solidario de libros de texto, que estará integrado por:

1. Todos os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2016/17, que o alumnado beneficiario está obrigado a devolver.

2. Os libros de texto e o material didáctico vixente e útil voluntariamente cedido ao fondo.

Poderán presentar solicitude o/a proxenitor/a ou representante legal do alumnado matriculado ou que se vaia matricular no curso 2016/17 nos niveis educativos incluídos.

O centro asignará o uso dos libros de texto dispoñibles por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de xuño de 2017.

Solicitude

Máis información:
DOG do 22 de maio de 2017 ( accede)

Fuente: Consellería de Educación

Fondo solidario de libros de texto para alumnado de Educacion Primaria y de ESO (actualizado 16-5-2016)

Convocatoria 2016

A Consellería de Educación crea un fondo solidario de libros de texto destinado ao
alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria e en 1º e 3º de educación
secundaria obrigatoria en centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia no curso 2016/17.
http://www.edu.xunta.es/portal/node/14931

Todos os centros docentes sostidos con fondos públicos deberán dispoñer dun fondo solidario de libros de texto, que estará integrado por:

1. Todos os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2015/16, que o alumnado beneficiario está obrigado a devolver.

2. Os libros de texto e o material didáctico vixente e útil voluntariamente cedido ao fondo.

Poderán presentar solicitude o/a proxenitor/a ou representante legal do alumnado matriculado ou que se vaia matricular no curso 2016/17 nos niveis educativos incluídos.

O centro asignará o uso dos libros de texto dispoñibles por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de xuño de 2016.

Ver extracto da convocatoria

Máis información:
DOG do 16 de maio de 2016 ( accede)
http://www.edu.xunta.es/portal/node/14931

Fuente: Consellería de Educación

Ayudas para libros de texto de Educación Primaria, y de ESO

Convocatoria 2017

A Consellería de Educación convoca axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º  de educación primaria, ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2017/18.
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B
Requisitos:

Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado.
Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes:

Do 23 de maio ao 23 de xuño de 2017 (este incluído).
O alumnado que se incorpore ao centro docente fóra deste prazo disporá dun mes contado a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2018

Solicitude

Máis información:
 DOG do 22 de maio de 2017 ( accede)


Fuente: Xunta de Galicia

Ayudas para libros de texto de Educación Primaria, y de ESO (actualizado 16-5-2016)

Convocatoria 2016

A Consellería de Educación convoca axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º  de educación primaria, en 2º e 6º de educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2016/17.
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B
Requisitos:

Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado.
Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes:

Do 17 de maio ao 23 de xuño de 2016 (este incluído).
O alumnado que se incorpore ao centro docente fóra deste prazo disporá dun mes contado a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2017

Ver extracto da convocatoria


Máis información:
 DOG do 6 de maio de 2016 ( accede)
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B

Fuente: Xunta de Galicia