Entrada destacada

ADMISIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 2019

Convocatoria 2019   Solicitudes: 24  de Junio a 2 de Julio   (13h) Ya se ha publicado el CALENDARIO de admisión.  Si no obt...

jueves, 16 de julio de 2015

Becas para universitarios/as que participan en programas de movilidad con países extracomunitarios (actualizado 26.07.2016)

Convocatoria 2016

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 140 bolsas destinadas ao alumnado universitario matriculado nunha universidade do Sistema universitario de Galicia ou nun centro asociado da UNED en Galicia que participe no curso 2016/17 en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa «Erasmus+», relacionados cos estudos que está a cursar.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150716/AnuncioG0164-080715-0005_es.html
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de agosto de 2016