Entrada destacada

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios

Convocatoria 2017-2018 El día 10 de agosto de 2017 se publicó en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (no en el tradicional ...

domingo, 10 de enero de 2016

Ayudas para la matrícula universitaria en Galicia

Convocatoria 2017

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula no curso académico 2016/17 dos alumnos e alumnas de segundo e posteriores cursos matriculados en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica nunha universidade do Sistema universitario de Galicia.
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=441D&procedemento=ED441D
Requisitos:

1. Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.
 
2. Estar matriculado en segundo e posteriores cursos nunha universidade do Sistema universitario de Galicia no curso académico actual dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica, agás o alumnado a que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá de estar matriculado de 45 créditos como mínimo.

3. Ter sido beneficiario/a da bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte nos cursos anteriores pero non tela obtido no curso anterior.

4. Ter superado no curso anterior a seguinte porcentaxe dos créditos matriculados, excluíndo os validados, recoñecidos ou adaptados:

• En estudos pertencentes á rama de coñecemento de Ensinanzas Técnicas (enxeñaría ou arquitectura), igual ou superior ao 60 % e menos do 65 %.
• En estudos pertencentes ás ramas de Artes e Humanidades ou de Ciencias Sociais e Xurídicas, igual ou superior ao 80 % e menos do 90 %.

5. Non estar incluídos nos casos de exención total de matrícula.

6. Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares:

–Familias de 1 membro: 14.112 €
–Familias de 2 membros: 24.089 €
–Familias de 3 membros: 32.697 €
–Familias de 4 membros: 38.831 €
–Familias de 5 membros: 43.402 €
–Familias de 6 membros: 46.853 €
–Familias de 7 membros: 50.267 €
–Familias de 8 membros: 53.665 €

Contía da axuda:

A dotación asignada a cada beneficiario/a será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas, que será dun máximo de 862,9 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Enxeñaría e Arquitectura e dun máximo de 618,1 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto un mes a contar desde a publicación da Orde bo DOG..

Máis información:
DOG do 16 de xaneiro de 2017
orientacion.sug@edu.xunta.es
https://orientagalicia.blogspot.com.es/2016/05/calendario-de-becas-y-ayudas-xunta.html

Fuente: Xunta de Galicia

No hay comentarios:

Publicar un comentario