Entrada destacada

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Convocatoria 2019-2020 Plazo de presentación :  d el 28 de julio al 26 de septiembre de 2019 Información general Convocato...

domingo, 6 de marzo de 2016

Muévete, aprende idiomas, trabaja y viaja ! (actualizado 5marzo 2016)

Recopilamos esta larga listta de opcións para que estudiedes e practiquedes idiomas, traballedes no extranxeiro e vivades interesantísimas experiencias !

Programa intensivo de inmersión lingüística en inglés


2016inmersionO Ministerio de Educación convoca 2.400 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o mes de xullo de 2016.
Requisitos:a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1996 e o 31 de decembro de 1999 e estar matriculado no curso 2015-2016 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos:
Bacharelato
Ensinanzas profesionais de música e danza
Grao medio de Formación Profesional
Grao medio de artes plásticas e deseño
Grao medio de ensinanzas deportivas
Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado.

b) Ter obtido no curso 2015-2016 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación
c) Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés.
Contía da axuda:A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos de participación no curso, con excepción de 100 € e os gastos de desprazamento ao Centro, que serán por conta do participante.
A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por internet a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección https://sede.educacion.gob.es/ no apartado correspondente a Trámites e servizos.
O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 8 de abril de 2016.
Máis información no BOE do 3 de marzo de 2016 e en http://www.educacion.es/  no apartado de bolsas e axudas.


Axudas cursos inmersión lingua inglesa para estudantes, UIMPIDIOMAINGLESO Ministerio de Educación e Ciencia convoca 14.000  axudas para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo.
Requisitos:
Poderán solicitar estas axudas os mozos que non cumprisen 30 anos a 31 de decembro de 2016 e que obtivesen a condición de bolseiro para Ensinanzas Universitarias, Ensinanzas Artísticas Superiores, outros estudos Superiores ou Formación Profesional de Grao Superior nalgunha das seguintes convocatorias:
Curso 2013-2014, convocadas no BOE do 19 de agosto, para estudantes que cursen estudos postobligatorios.
Curso 2014-2015, convocadas no BOE do 7 de agosto, para estudantes que cursen estudos postobligatorios.
Dotación:
A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos inherentes á participación no curso con excepción de 100 euros en concepto de reserva de praza e dos gastos de desprazamento á sede do curso que lle sexa asignado que serán de conta do participante
Os beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés, en réxime de internado, de cinco días de duración, a elixir entre o 28 de marzo e o 16 de decembro de 2016, nalgún dos seguintes emprazamentos: Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla,  Granada, Tenerife, La Línea de la Concepción, Barcelona, Aragón e Cartaxena.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de marzo de 2016.
As solicitudes poden tramitarse en www.mecd.gob.es, en trámites e servizos.
Máis información no BOE do 5 de febreiro de 2016 e www.mecd.gob.es

Becas de verán de francés en BélgicafrancesENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Embaixada de Bélgica en España, Wallonie-Bruxelles International (WBI)
DESTINATARIOS
cidadáns españois ou residentes en España que estean a estudar en España
DATA LÍMITE
02/04/2016
MÁIS INFORMACIÓN
A Comunidade Francófona de Bélgica a través de Wallonie-Bruxelles International (WBI) ofrece 5 becas para futuros profesores de francés.
Estas becas están divididas en dous grupos:
3 Becas para estudar francés na Universidade Católica de Louvain-a-Neuve.
2 Becas para estudar francés na Universidade de Lieja.
Lectorados MAEC-AECID en universidades estranxeiras


lectoradoA Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento convoca lectorados MAEC-AECID en universidades estranxeiras para o curso 2016/2017.
Requisitos:1. Nacionalidade española.
2. Titulación:
a. Doutor, Licenciado, Máster Universitario ou Grao na rama de coñecemento de Artes e Humanidades, correspondente a algunha destas disciplinas:
Español, Filoloxía, Literatura, Linguas, Humanidades, Tradución, Interpretación ou Lingüística.
b. Master universitario en ensinanza do español como lingua estranxeira.
c. Únicamente para a Universidad de Columbia: título español de doutor nunha disciplina de humanidades e formación superior en humanidades dixitais. Para este lectorado non son de aplicación os requisitos 3 e 4.
3. Formación específica en la didáctica del español.
4. Experiencia docente do idioma español, e/ou de literatura en español.
5. Coñecementos do idioma oficial do país solicitado, ou doutro habitualmente aceptado neste país como de comunicación universitaria.
6. Idade, non superior aos 37 anos no primeiro día do mes de inicio do lectorado
Dotación
As axudas consisten nunha dotación mensual que variará en función do país e universidade de destino; axuda de viaxe de incorporación de acordo co país de destino, seguro de asistencia en viaxe e de accidentes durante o período de vixencia da axuda e ata 200 € para a adquisición de material didáctico para o ensino do español nos termos especificados na convocatoria.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto do 18 de febreiro ao 10 de marzo de 2016.
Relación de Universidades
Máis información no BOE do 11 de febreiro de 2016 e en www.aecid.gob.es


MOBILIDADE   ( Accede a través da imaxe)

FORMACIÓN PRÁCTICA ( Accede a través da imaxe)
http://xuventude.xunta.es/Xuventude/Formacion-practica/
Fuente: Xuventude.net

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS EN GALICIA 

 http://platea.pntic.mec.es/~cvera/otras/eois/galicia.html
Tienen por objeto capacitar para el uso adecuado de los diferentes idiomas. Se organizan en tres niveles:
 • básico
 • intermedio
 • avanzado
Para acceder a ellas será requisito tener 16 años cumplidos en el año que se comiencen los estudios. También podrán acceder los mayores de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la ESO como 1ª lengua extranjera.
El título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato.

En la escuela oficial de idiomas de A Coruña se puede estudiar: alemán, árabe, chino, español para extranjeros, francés, gallego, inglés, italiano, portugués, ruso y japonés.

INFORMACION ORIENTATIVA DE MATRICULACION

Modalidad oficial presencial

El alumno asiste regularmente a clase a lo largo de un curso académico. La oferta del número de grupos, así como los horarios y tipos, para cada uno de los idiomas y cursos, se hacen públicos antes del inicio del proceso de matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente.

 • EOI de Santiago
 • EOI de Santiago - Sección Negreira  
 • EOI de Santiago - Sección Noia
 • EOI de Santiago - Sección Ordes
 • EOI de Santiago - Sección Ribeira
 • EOI de Santiago - Sección Sar 
 • EOI de Ourense
 •  EOI de Ourense - Sección A Ponte
 •  EOI de Ourense - Sección Barco de Valdeorras
 •  EOI de Ourense - Sección Carballiño
 •  EOI de Ourense - Sección Celanova 
 •  EOI de Ourense - Sección Ribadavia 
 •  EOI de Ourense - Sección Verín
 •  EOI de Vigo
 •  EOI de Vigo - Sección Cangas
 • EOI de Vigo - Sección Coia 
 •  EOI de Vigo - Sección Nigrán
 •  EOI de Vigo - Sección Ponteareas
 •  EOI de Vigo - Sección Redondela
 •  EOI de Vigo - Sección Tui
 
Cursos de Actualización y Especialización

De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán impartir cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas y para la formación del profesorado y de otros colectivos profesionales. Estos cursos cubrirán competencias tanto en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado como en los niveles C1 y C.
Algunos departamentos didácticos organizan cursos monográficos destinados a cubrir necesidades específicas de aprendizaje tales como traducción, destrezas orales, o lenguajes especializados, entre otros.

Enseñanza a distancia
http://www.thatsenglish.com/

Para dar una respuesta adecuada a la formación permanente de las personas adultas, las Administraciones educativas pueden integrar en las escuelas oficiales de idiomas las enseñanzas de idiomas a distancia. En la actualidad el programa That’s English!  oferta los contenidos de nivel Básico y de nivel Intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en dos cursos académicos, respectivamente.

Modalidad libre

Da derecho exclusivamente a la realización de las pruebas oficiales para la obtención de los certificados de los distintos niveles.

Ver entrada OrientaGalicia a PRUEBAS LIBRES
  
UNED. CUID
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,716508&_dad=portal&_schema=PORTAL
Fuentes: Consellería de Educación, UNED, Cambrige, OM y otros