Entrada destacada

PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Convocatoria 2018. Galicia. ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de ...

jueves, 20 de julio de 2017

Instrucciones para el desarrollo de la ESO y el Bachillerato en Galicia.

Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.


Como dice el refranero español : "Más vale tarde que nunca". 😘


Fuente: Consellería de Educación

No hay comentarios:

Publicar un comentario