Entrada destacada

Admisión 2019. Universidades Públicas de Galicia

Haz el seguimiento de tus solicitudes !! Las fechas de publicación de los listados de admitidos a matrícula en el Sistema Universitario d...

miércoles, 3 de abril de 2019

GUÍAS para detección de abuso sexual en Deportes

UNICEF e o Consejo Superior de Deportes xunto coa Fundación Deporte Joven presentan estas guías, que forman parte da campaña "O abuso sexual infantil queda fóra de xogo" do Consejo Superior de Deportes.
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26225


"O abuso infantil queda fóra de xogo" consta de 5 guías diferentes, para diferentes audiencias, pero co mesmo obxectivo común: detectar e previr o abuso no deporte a través da sensibilización, e formación e información a educadores, adestradores e persoal dedicado á xestión de instalacións deportivas (e a través deles aos nenos e nenas):
  •  Tres guías para traballar a prevención directamente con nenos, nenas e adolescentes das distintas etapas:
  1. Educación Infantil (3 a 6 anos)
  2. Educación Primaria (7 a 12 anos)
  3. Educación Secundaria (13 a 17 anos)

Fuente: Consellería de Educación